ביטול עסקה

:ניתן לבטל עסקת ספייס לייב במספר אופנים

  1. במידה ורכשת את המנוי במועדון, יש לבטל את העסקה מול המועדון
  2. במידה ורכשת את המנוי באתר, ניתן לבטל את המנוי באזור האישי באפליקציה, או באמצעות כפתור ביטול מנוי

:ניתן לבטל עסקת ספייס לייב במספר אופנים

  1. במידה ורכשת את המנוי במועדון, יש לבטל את העסקה מול המועדון
  2. במידה ורכשת את המנוי באתר, ניתן לבטל את המנוי באזור האישי
    באפליקציה, או באמצעות כפתור ביטול מנוי